એક બિઝનેસ વુમન કર્મચારીને ચુત ચાટતી બનાવે છે, જેના માટે ઓપન સેકસી તે તેને પ્રોત્સાહન આપે છે.

વર્ણન: પાત્ર ધરાવતી એક પુખ્ત મહિલા એક નાની કંપની ચલાવે છે અને હવે તેણે એક યુવાન મેનેજરને તેના કાર્પેટ પર બોલાવ્યો છે. તેણીએ તેના પંચર વિશે અફવાઓ સાંભળી હતી ઓપન સેકસી અને બિઝનેસ લેડી તે વ્યક્તિને ઠપકો આપશે અને કદાચ તેને ડિમોટ પણ કરશે. તે વ્યક્તિ થોડો નર્વસ થવા લાગ્યો, પણ બોસે ઉમેર્યું કે.
ટૅગ્સ: ઓપન સેકસી