"પ્રલોભન 2" - એક સ્ત્રી જે સેકસી વીડીયા હંમેશા તેનો માર્ગ મેળવવા માટે વપરાય છે.

વર્ણન: એક શ્રીમંત અને ખૂબ જ સુંદર આધેડ વયની સ્ત્રી, ઇરિના વ્લાદિમીરોવના તેની ઓફિસમાં ફોન પર વાત કરી રહી હતી. એક બિઝનેસ સેકસી વીડીયા સાથીદાર તેની પાસે ઉડાન ભરવાનો હતો અને તેણે તેને સન્માન સાથે મળવાનું નક્કી કર્યું અને બે માટે બાથહાઉસનો ઓર્ડર આપ્યો. લાંબી ઉડાન પછી, તરત જ તેના કરતાં વધુ સારું શું હોઈ શકે.