એક સુખદ અવાજ સાથે સાવકી દીકરી તેના ગુજરાતી સેકસી વાતો સાવકા પિતાને તેના જાગ્યા પછી થોડી મિનિટોમાં તેની ચૂત સાથે લાડ લડાવે છે.

વર્ણન: સાવકી દીકરી શાળાએથી ઘરે પાછી આવી ત્યાં સુધીમાં, તેના ગુજરાતી સેકસી વાતો સાવકા પિતા જાગવા માંડ્યા હતા. તેનો મુખ્ય અને પહેલો પ્રશ્ન એ હતો કે શું આ છોકરીની માતા એટલે કે તેની પત્ની પહેલેથી જ પાછી આવી ગઈ હતી. તે ઇચ્છતો ન હતો કે તેની પત્ની તેને એક ગીગોલો માને જે ફક્ત લાંબા સમય સુધી ચુદાઈ અને ઊંઘે છે. અને જાણ્યું કે તેની માતા હજુ પણ છે.