લાલ ગુલાબનો કલગીનો અર્થ સેકસી ગુજરાતી છે કે રાત્રિભોજન કરતાં સેક્સ ઝડપી બનશે.

વર્ણન: બધા પ્રેમીઓની રજા, પત્ની તેના પતિની રાહ જોઈ રહી છે જેણે સવારે પણ ખાધું ન હતું, પરંતુ તરત જ કારમાં બેસી ગયો અને લંચ સમયે તેના પાછા ફરવાની ચેતવણી આપી. આ સમય સુધીમાં, પત્ની ઉત્સવની સેક્સ માટે તેના વૈભવી શરીરને તૈયાર કરવા માંગતી હતી, સિવાય કે, અલબત્ત, પતિ ખાલી હાથે પાછો ન આવે. સેકસી ગુજરાતી જો તે સફેદ રંગનો કલગી છે.