વ્યક્તિના ખિસ્સામાં, છોકરીએ તેના શિશ્ન માટે ઝૂક્યું, સનીલીયોની સેકસી તેની યોજનાઓ થોડી બદલાઈ ગઈ.

વર્ણન: છોકરીએ પહેલાથી જ બધે શોધ કરી છે અને તેણીના હેર બેન્ડ શોધી શકતી નથી, અને તે વ્યક્તિ પહેલેથી જ શોધ પ્રક્રિયામાં સામેલ છે. ઓહ, એવું લાગે છે કે તેણે શોધી કાઢ્યું, સનીલીયોની સેકસી વ્યક્તિએ છોકરીને જાણ કરી અને દાવો કર્યો કે તેનું રબર બેન્ડ તેના ખિસ્સામાં છે. છોકરી, અલબત્ત, આનંદિત હતી, જો કે તેણી સંપૂર્ણ રીતે માનતી ન હતી, પરંતુ તેમ છતાં તે વ્યક્તિના ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો.