વિદ્યાર્થી શિક્ષક માટે કોન્ડોમ પહેરે છે અને બીપી સેકસી ઇંગલિશ પરીક્ષા પાસ કરે છે.

વર્ણન: શિક્ષક તેના લેપટોપમાં શાંતિથી બીપી સેકસી ઇંગલિશ બેઠો હતો અને યાદીઓ બનાવી રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક ટૂંકા સ્કર્ટમાં ઉંચા કદની ન હોય તેવી સેક્સી વિદ્યાર્થી તેના હાથમાં પુસ્તક સાથે તેની ઓફિસમાં પ્રવેશી. છોકરી કાળજીપૂર્વક શિક્ષકની બાજુમાં સોફા પર બેઠી અને તેના પ્રત્યેના અસંતોષને ધ્યાનથી સાંભળી..