ડબલ એનલ સેકસ ની માહિતી સેક્સ દ્વારા રોકર ગેંગમાં જોડાવું.

વર્ણન: વાસ્તવિક રોકર્સના સાથીદારો વાસ્તવિક પાત્ર સાથે તીક્ષ્ણ હોવા જોઈએ, જેથી તેઓ સેકસ ની માહિતી નશામાં હોય, તેમના ચહેરાને હરાવતા હોય અને ભારે ધાતુના મૂર્ખ સંગીતમાં ગર્જના કરતા હોય તેવા લોકો માટે લાયક બનવા માટે. અને તેમ છતાં, આ બધા ગુણો સાથે પણ, જો કોઈ છોકરી કોઈ ગેંગમાં જોડાવા માંગે છે, તો પહેલા તેણે ભાગ્યનો સામનો કરવો પડશે,.