એક છોકરી સાથે બીજી મીટિંગ જે લગભગ ડિસ્કોમાં વાહિયાત થઈ ગઈ, પરંતુ હવે ઇંગ્લીશ સેકસી ભાગીદારો તરીકે.

વર્ણન: કોણે વિચાર્યું હશે કે આવી બેઠક સતત બે વાર થશે. ગઈકાલે તે વ્યક્તિ એક પાર્ટીમાં એક સુંદર છોકરીને મળ્યો, પરંતુ તેની સાથે સૂવામાં નિષ્ફળ ગયો, અને આજે ભાગ્યએ આ ભૂલ સુધારવાની તક આપી છે. હવે તેઓ ફરીથી મળે છે, પરંતુ ઇંગ્લીશ સેકસી સત્તાવાર સેટિંગમાં. કોણે વિચાર્યું હશે.