બોસ તેના ગુલાબને ગ્રેહાઉન્ડ ડોર્કથી છુપાવી શક્યો નહીં, હીન્દી સેકસી બીપી જેણે ઓફિસમાં પ્રવેશ કર્યો.

વર્ણન: પોતાની ઓફિસમાં એક સહાયકની રાહ જોતા, ગૌરવર્ણ બોસ હીન્દી સેકસી બીપી કેટલાક મુંડન-માથાવાળા માણસની અણધારી પ્રવેશથી ચોંકી ગયા, જેમણે પ્રવેશતાની સાથે જ તરત જ તેના શર્ટ અને અન્ય કપડાં ઉતારવાનું શરૂ કર્યું. બોસ શું થઈ રહ્યું હતું તે વિશે પાગલ હતો, પરંતુ તે માણસ ખૂબ જ સરસ અને સુંદર હતો,.