ભાઈ કંટાળાજનક પાર્ટીમાં લઈ ગયા અને દરેક વાછરડાને સેકસી વીડીયો બતાવો બદલામાં મૂક્યા.

વર્ણન: છોકરી આ દિવસે હાથીની જેમ ખુશ છે, તે ઘરે પાયજામામાં એક નાનકડી પાર્ટી ગોઠવે છે અને તેના શ્રેષ્ઠ મિત્રો તેની પાસે આવશે. મેં સેકસી વીડીયો બતાવો તમામ પ્રકારના નાસ્તા ખરીદવા અને આખી રાત હોરર મૂવી જોવાનું આયોજન કર્યું, મને લાગ્યું કે બધું બરાબર થઈ જશે. પણ થોડીવાર પછી આવેલા સાવકા ભાઈને એવું ન લાગ્યું..