પપ્પા એ વ્યક્તિ પર ઘરના કામકાજ લટકાવી દે છે, અને બહેન તેને સેકસી વીડીયો ભેજો દિલાસો આપવા આવી હતી જેથી તે તેના પર ગુસ્સે ન થાય.

વર્ણન: મૂર્ખ ફોન પર તેનો બધો સમય વિતાવતા, તે વ્યક્તિએ તેની આસપાસ કંઈપણ જોયું ન હતું, અને આ પહેલેથી જ તેની બહેનને જ નહીં, જેને તે ખરેખર મદદ કરવાનો હતો, પણ તેના પિતા પણ સેકસી વીડીયો ભેજો ગુસ્સે થવા લાગ્યો. બાદમાં તેને ફોનથી દૂર રાખવા માટે તેની સાથે વધુ ઘરના કામો ઉમેર્યા, અને તે વ્યક્તિએ તેને. તરીકે લીધો